ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

09/09/2019

$

09/10/2019

$

09/11/2019

$

09/12/2019

$

09/13/2019

$

09/14/2019

$

09/15/2019

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

09/16/2019

$

09/17/2019

$

09/18/2019

$

09/19/2019

$

09/20/2019

$

09/21/2019

$

09/22/2019

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

09/23/2019

$

09/24/2019

$

09/25/2019

$

09/26/2019

$

09/27/2019

$

09/28/2019

$

09/29/2019

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi