ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

09/19/2022

$

09/20/2022

$

09/21/2022

$

09/22/2022

$

09/23/2022

$

09/24/2022

$

09/25/2022

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

09/26/2022

$

09/27/2022

$

09/28/2022

$

09/29/2022

$

09/30/2022

$

10/01/2022

$

10/02/2022

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

10/03/2022

$

10/04/2022

$

10/05/2022

$

10/06/2022

$

10/07/2022

$

10/08/2022

$

10/09/2022

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi