ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

02/17/2020

$

02/18/2020

$

02/19/2020

$

02/20/2020

$

02/21/2020

$

02/22/2020

$

02/23/2020

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

02/24/2020

$

02/25/2020

$

02/26/2020

$

02/27/2020

$

02/28/2020

$

02/29/2020

$

03/01/2020

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

03/02/2020

$

03/03/2020

$

03/04/2020

$

03/05/2020

$

03/06/2020

$

03/07/2020

$

03/08/2020

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi