ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

11/04/2019

$

11/05/2019

$

11/06/2019

$

11/07/2019

$

11/08/2019

$

11/09/2019

$

11/10/2019

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

11/11/2019

$

11/12/2019

$

11/13/2019

$

11/14/2019

$

11/15/2019

$

11/16/2019

$

11/17/2019

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

11/18/2019

$

11/19/2019

$

11/20/2019

$

11/21/2019

$

11/22/2019

$

11/23/2019

$

11/24/2019

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi