ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

06/29/2020

$

06/30/2020

$

07/01/2020

$

07/02/2020

$

07/03/2020

$

07/04/2020

$

07/05/2020

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

07/06/2020

$

07/07/2020

$

07/08/2020

$

07/09/2020

$

07/10/2020

$

07/11/2020

$

07/12/2020

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

07/13/2020

$

07/14/2020

$

07/15/2020

$

07/16/2020

$

07/17/2020

$

07/18/2020

$

07/19/2020

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi