ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

02/22/2021

$

02/23/2021

$

02/24/2021

$

02/25/2021

$

02/26/2021

$

02/27/2021

$

02/28/2021

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

03/01/2021

$

03/02/2021

$

03/03/2021

$

03/04/2021

$

03/05/2021

$

03/06/2021

$

03/07/2021

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

03/08/2021

$

03/09/2021

$

03/10/2021

$

03/11/2021

$

03/12/2021

$

03/13/2021

$

03/14/2021

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi