ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

07/19/2021

$

07/20/2021

$

07/21/2021

$

07/22/2021

$

07/23/2021

$

07/24/2021

$

07/25/2021

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

07/26/2021

$

07/27/2021

$

07/28/2021

$

07/29/2021

$

07/30/2021

$

07/31/2021

$

08/01/2021

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

08/02/2021

$

08/03/2021

$

08/04/2021

$

08/05/2021

$

08/06/2021

$

08/07/2021

$

08/08/2021

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi