ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

05/03/2021

$

05/04/2021

$

05/05/2021

$

05/06/2021

$

05/07/2021

$

05/08/2021

$

05/09/2021

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

05/10/2021

$

05/11/2021

$

05/12/2021

$

05/13/2021

$

05/14/2021

$

05/15/2021

$

05/16/2021

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

05/17/2021

$

05/18/2021

$

05/19/2021

$

05/20/2021

$

05/21/2021

$

05/22/2021

$

05/23/2021

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi