ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

05/09/2022

$

05/10/2022

$

05/11/2022

$

05/12/2022

$

05/13/2022

$

05/14/2022

$

05/15/2022

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

05/16/2022

$

05/17/2022

$

05/18/2022

$

05/19/2022

$

05/20/2022

$

05/21/2022

$

05/22/2022

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

05/23/2022

$

05/24/2022

$

05/25/2022

$

05/26/2022

$

05/27/2022

$

05/28/2022

$

05/29/2022

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi