ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

10/18/2021

$

10/19/2021

$

10/20/2021

$

10/21/2021

$

10/22/2021

$

10/23/2021

$

10/24/2021

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

10/25/2021

$

10/26/2021

$

10/27/2021

$

10/28/2021

$

10/29/2021

$

10/30/2021

$

10/31/2021

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

11/01/2021

$

11/02/2021

$

11/03/2021

$

11/04/2021

$

11/05/2021

$

11/06/2021

$

11/07/2021

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi